Scholing 30 november – leefstijl na transplantatie voor dietisten

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Verkoop via Webshop
Begin
Deze training is momenteel gesloten

Op maandag 30 november organiseerden we een online scholing voor eerstelijns diëtisten om nierpatiënten na transplantatie te coachen op voeding en leefstijl. Dit is een initiatief van het LUMC (Paul van der Boog) en Stichting Beterschap door Leefstijl (Femke Vlieland en Eddie van Breukelen, Beterschappen), ondersteund door de Nierstichting Challenge en in samenwerking met het Leefstijl na Transplantatie netwerk (Jip van den Berg, UMCG), nierdiëtisten van het LUMC, UMCG en de DNN en eerstelijns diëtisten netwerk DCN (Willy Gilbert). Met dit programma zetten wij de eerste stappen richting ons doel om uiteindelijk aan alle niertransplantatiepatiënten in Nederland een leefstijltraject aan te kunnen bieden, veel uitgebreider en met nog meer eerstelijns professionals. Maandag 30 november zijn we van start gegaan met eerstelijns diëtisten die patiënten van het LUMC en het UMCG online gaan coachen, ondersteund door materialen, een cursusomgeving en PGO die ontwikkeling zijn binnen het ‘Transplantatienet’, de werknaam voor het netwerk. 

In deze online omgeving vind je een aantal van de presentaties en vragenrondes van de scholing, compleet met bijbehorende PDF-bestanden. 

Inhoudsopgave

Netwerk voor leefstijlbegeleiding - Paul van der Boog

Nefroloog Paul van der Boog werkt in het LUMC en opende de dag met een presentatie over het netwerk dat opgezet wordt voor leefstijlbegeleiding na niertransplantatie. 

Samenwerkingsverband leefstijlbegeleiding - Jip van den Berg

Jip van den Berg is projectleider van het leefstijl na niertransplantatieproject in het UMCG en is daarnaast landelijk coördinator van het Leefstijl na Niertransplantatie Samenwerkingsverband. In haar presentatie vertelde zij meer over wat deze initiatieven doen, waarom ze dat doen en hoe ze dat doen. Ook vertelde ze over wat de volgende stappen in deze projecten zullen zijn en welke initiatieven er nu bij het UMCG klaarliggen. 

Q&A met Paul van der Boog en Jip van den Berg

Aansluitend aan de presentaties van Paul van der Boog en Jip van den Berg volgde een Question and Answer (Q&A) sessie, waarin de deelnemers van de scholing vragen konden stellen aan de sprekers. 

Nefrologie - Paul van der Boog

In zijn tweede presentatie gaf Paul van der Boog meer uitleg over nierziektes en niertransplantaties vanuit een internistisch perspectief. 

Q&A Paul van der Boog

Na zijn presentatie was Paul van der Boog weer aanwezig voor een Q&A sessie om vragen over zijn presentatie te beantwoorden. 

Leefstijlbegeleiding niertransplantatiepatiënten - Mirjam van Delft

Eerstelijns diëtist Mirjam van Delft deelde in haar presentatie hoe zij de begeleiding van niertransplantatiepatiënten in de praktijk aanpakt en gaf daarbij tips en valkuilen over de leefstijlbegeleiding van deze patiënten.

Patiëntvisie - Désirée Groeneveld

Om meer inzicht te krijgen in hoe het voor een patiënt is om een niertransplantatie te ondergaan, sprak Désirée Groenveld over haar persoonlijke ervaringen na de niertransplantatie die zij is ondergaan. 

Q&A Mirjam van Delft en Désirée Groeneveld

Ook Mirjam en Désirée waren na hun presentaties aanwezig bij de scholing om vragen van de deelnemers te beantwoorden. 

Leefstijladviezen nierpatiënten - Femke Vlieland

Femke Vlieland is diëtist en leefstijlcoach voor nierpatiënten en gaf in haar presentatie meer inzicht over de begeleiding van deze doelgroep en de specifieke richtlijnen en adviezen die daarbij aansluiten.

Transplantatiechirurgie - Dorottya de Vries

Transplantatiechirurg Dorottya de Vries is werkzaam in het LUMC en gaf tijdens haar presentatie een kijkje in de chirurgische aspecten van een nier- en een nier-pancreastransplantatie. 

Q&A Dorottya de Vries

Dorottya was na haar presentatie aanwezig om vragen over nier- en nier-pancreastransplantaties te beantwoorden. 

Fysiotherapie en beweging - Annelies van der Molen

Annelies van der Molen is fysiotherapeut in het UMCG en vertelde in haar presentatie hoe het fysieke herstel na een niertransplantatie eruit ziet met betrekking tot het bewegen en trainen. Zij gelooft dat, met de juiste handvatten, iedereen kan bewegen. 

Psychologische aspecten - Katja Cardol

Psychologe Katja Cardol begon haar presentatie met een ontspanningsoefening. Vervolgens vertelde ze over de psychologische aspecten van het ondergaan van een niertransplantatie. 

Maatschappelijk werk - Marjolein Schenk

Marjolein Schenk is maatschappelijk werkster in het LUMC en zit in het transplantatieteam van patiënten die een niertransplantatie zullen ondergaan. In haar presentatie vertelt ze over het screeningsproces en de rol van maatschappelijk werk in de voorbereiding op een transplantatie. 

Q&A Annelies van der Molen, Katja Cardol en Marjolein Schenk

In de laatste Q&A sessie werden de vragen aan Annelies, Katja en Marjolein beantwoord. 

Traject leefstijlcoaching na transplantatie

Eddie gaf, aan de hand van een overzichtelijk zorgpad, uitleg over de visie op het traject van leefstijlcoaching na transplantatie. 

Demo modules

Tijdens deze korte demo werd uitleg gegeven over het werken met online modules en werd laten zien hoe de online omgeving met modules eruit ziet. 

Casussen

Als afsluiter van de dag deelden Femke Vlieland en Mirjam van Delft twee casussen met de groep en volgde er een groepsdiscussie over de mogelijke aanpak van deze casussen. 

Beterschappen draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders